سرور تیم اسپیک اصلی گیمز5


سرورهای کانتر استرایک 1.6


سرورهای کانتر سورس CSS 1.7


صفحه مدیران

Moderators

TiKTAAK

TiKTAAK

مدیر - سرور Levin

ـAMIR

ـAMIR

محبوب مدیران

MrReese

MrReese

پیشکسوت انجمن

Experience

Experience

کاربر افتخاری گیمز5


Mohammmad

Mohammmad

محبوب کاربران

Adamak

Adamak

دلسوز انجمن

divar

divar

مدیر - سرور Divar

Sir Haji

Sir Haji

عضو انجمن


WisdoM

WisdoM

مدیریت کل سایت

YaHoo

YaHoo

عضو انجمن

هیتمن

هیتمن

مدیریت کل سایت

Hᴇssᴀᴍ

Hᴇssᴀᴍ

محبوب انجمن