سرور تیم اسپیک اصلی گیمز5


سرورهای کانتر استرایک 1.6


سرورهای کانتر سورس CSS 1.7


Adamak

ناظم بخش
 • تعداد ارسال ها

  493
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  39

آخرین بار برد Adamak در 9 خرداد 1395

Adamak یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است!

درباره Adamak

 • درجه
  دلسوز انجمن
 • تاریخ تولد 13 شهریور 1390

راه های ارتباطی

 • MSN
  pouria.amini13@live.com
 • Yahoo
  killer.man021@yahoo.com

اطلاعات کاربری

 • بازی مورد علاقه
  Counter-Strike 1.6
 • جنسیت :
  مرد
 • محل سکونت :
  ویندوز سرور :)
 • علاقه مندی ها :
  CS - Shabake - Barname nevisi
 • وبسایت :
  https://7filmz.com/
 1. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  نیمدونم چرا بعضی ها جدیدا گیمز 5 رو با تویلشون اشتباه گرفتن استیم STEAM_0:0:35922968 500 دقیقه فحاشی به ادمین و بازیکنان | در صورت صلاح دید فول ادمین به دائم تغیر وضعیت داده شود...
 2. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  Arin 60Min STEAM_0:0:87507057 فری دادن به ادمین های هم تیمی در بازی ... ( در صورت نیاز عکس پیوست میشه )
 3. مشکل sxe -بیرون انداختن

  منم ارور پست 1 رو تایید میکنم ... فیکس 9 مشکل داره و به صورت خودکار از بازی پرت میکنه بیرون ... متن داده شده به من : 2015/09/26 18:02:53 - [CLT] - 2015/09/26 18:02:53 - [CLT] - sXe Injected starting... 2015/09/26 18:02:53 - [CLT] - version: 15.3 (Fix 9) 2015/09/26 18:02:53 - [CLT] - [C:\Program Files (x86)\sXe Injected] 2015/09/26 18:02:54 - [CLT] - Administrator: Yes 2015/09/26 18:02:54 - [CLT] - Checking hosts file... 2015/09/26 18:02:54 - [CLT] - Checking hosts file done 2015/09/26 18:02:55 - [CLT] - Windows 8 (6.2.9200 ) [1] 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - Processor Threads:2 Speed:2.89GHz 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - UAC Status: Disabled 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - DEP Status: Disabled 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - [ All your game are belong to us ] 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - Platform: x64 detected 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - DEP configured for [C:\Program Files (x86)\sXe Injected\sXe Injected.exe] 2015/09/26 18:02:56 - [CLT] - Waiting for game... 2015/09/26 18:03:16 - [CLT] - Intercepting pid [6932] 2015/09/26 18:03:18 - [CLT] - Injecting: [C:\Program Files (x86)\sXe Injected\sxe.dll] 2015/09/26 18:03:20 - [CLT] - Injected OK 2015/09/26 18:03:24 - [CLT] - Injection done 2015/09/26 18:03:24 - [CLT] - DEP configured for [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike\hl.exe] 2015/09/26 18:03:27 - [CLT] - Game closed with exit code (c0000417) 2015/09/26 18:03:29 - [CLT] - Waiting for game... 2015/09/26 18:03:35 - [CLT] - Intercepting pid [6496] 2015/09/26 18:03:37 - [CLT] - Injecting: [C:\Program Files (x86)\sXe Injected\sxe.dll] 2015/09/26 18:03:39 - [CLT] - Injected OK 2015/09/26 18:03:42 - [CLT] - Injection done 2015/09/26 18:03:42 - [CLT] - DEP configured for [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike\hl.exe] 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] ------------------- 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] -sXe-I dll starting 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] -version: 15.3 (Fix 9) 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Game folder [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike] 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Active folder [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike] 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** CommandLine [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike\hl.exe -steam -game cstrike -noforcemparms -noforcemaccel ] 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Trying protocol 48 for game [cstrike] 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** x64 platform detected 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Open success 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Image ready 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Graphic mode search... 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Graphic Mode: OpenGL 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** searching... 2015/09/26 18:03:42 - [DLL] - **** Waiting for game initialization... 2015/09/26 18:03:43 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[mswsock.dll] 2015/09/26 18:03:46 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[MSVCR100.dll] 2015/09/26 18:03:46 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[MSVCR100.dll] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** found...[e02c6] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Initialized... 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Half-Life protocol 48 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] -hooking... 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] -result...[0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Message [0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Hooked 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Message S [0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Message SD [0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Message SS [0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Message SSD [0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Message SSI [0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Message SA [0] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Screening command[1] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Backup ready 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** ControlTime [94934702] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Finish [6496] 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Engine OK 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Validations ready 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Removing... 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Removed 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Removed 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** OGL success 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** Gateway installed 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** SET success 2015/09/26 18:03:47 - [DLL] - **** SET VP 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** FS 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** UPL 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** Modules OK 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** Sync OK 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** Scheduler done 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** Chain Up & Running 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** DEP Status: Disabled 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** READY .- 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] - **** Gather ready 2015/09/26 18:03:48 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[WINMMBASE.dll] 2015/09/26 18:03:49 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[OWExplorer.dll] 2015/09/26 18:03:51 - [DLL] -[------------------------------------------] 2015/09/26 18:03:51 - [DLL] -Protocol version 48 2015/09/26 18:03:51 - [DLL] - **** SET VP 2015/09/26 18:03:51 - [DLL] -Exe build: 16:05:41 Jun 15 2009 (4554) 2015/09/26 18:03:51 - [DLL] -[------------------------------------------] 2015/09/26 18:03:51 - [DLL] - **** CMD REPLACED .- 2015/09/26 18:04:25 - [DLL] -connected! 2015/09/26 18:04:25 - [DLL] - **** OpenGL version (4.5.0 NVIDIA 353.62) 2015/09/26 18:04:25 - [DLL] - **** OpenGL vendor (NVIDIA Corporation) 2015/09/26 18:04:25 - [DLL] - **** Game bpp [32] 2015/09/26 18:04:25 - [DLL] - **** OpenGL renderer(GeForce GT 610/PCIe/SSE2) 2015/09/26 18:04:26 - [DLL] - **** Validating player models... 2015/09/26 18:04:26 - [DLL] - **** Remote Ip: 10.31.36.98 2015/09/26 18:04:26 - [DLL] -rate(20000) cl_updaterate(100) cl_cmdrate(105) developer(0) fps_max(100) fps_modem(101) 2015/09/26 18:04:53 - [CLT] - Game closed with exit code (cfffffff) 2015/09/26 18:04:55 - [CLT] - Waiting for game... 2015/09/26 18:04:58 - [CLT] - Intercepting pid [5944] 2015/09/26 18:04:59 - [CLT] - Injecting: [C:\Program Files (x86)\sXe Injected\sxe.dll] 2015/09/26 18:05:01 - [CLT] - Injected OK 2015/09/26 18:05:05 - [CLT] - Injection done 2015/09/26 18:05:05 - [CLT] - DEP configured for [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike\hl.exe] 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] ------------------- 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] -sXe-I dll starting 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] -version: 15.3 (Fix 9) 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Game folder [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike] 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Active folder [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike] 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** CommandLine [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike\hl.exe -steam -game cstrike -noforcemparms -noforcemaccel ] 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Trying protocol 48 for game [cstrike] 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** x64 platform detected 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Open success 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Image ready 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Graphic mode search... 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Graphic Mode: OpenGL 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** searching... 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] - **** Waiting for game initialization... 2015/09/26 18:05:05 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[mswsock.dll] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[MSVCR100.dll] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[MSVCR100.dll] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** found...[170634] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Initialized... 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Half-Life protocol 48 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] -hooking... 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] -result...[0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Message [0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Hooked 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Message S [0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Message SD [0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Message SS [0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Message SSD [0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Message SSI [0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Message SA [0] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Screening command[1] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Backup ready 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** ControlTime [95016246] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Finish [5944] 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Engine OK 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Validations ready 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Removing... 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Removed 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Removed 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** OGL success 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** Gateway installed 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** SET success 2015/09/26 18:05:08 - [DLL] - **** SET VP 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** FS 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** UPL 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** Modules OK 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** Sync OK 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** Scheduler done 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** Chain Up & Running 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** DEP Status: Disabled 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** READY .- 2015/09/26 18:05:10 - [DLL] - **** Gather ready 2015/09/26 18:05:12 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[OWExplorer.dll] 2015/09/26 18:05:13 - [DLL] -[------------------------------------------] 2015/09/26 18:05:13 - [DLL] -Protocol version 48 2015/09/26 18:05:13 - [DLL] - **** SET VP 2015/09/26 18:05:13 - [DLL] -Exe build: 16:05:41 Jun 15 2009 (4554) 2015/09/26 18:05:13 - [DLL] -[------------------------------------------] 2015/09/26 18:05:13 - [DLL] - **** CMD REPLACED .- 2015/09/26 18:05:24 - [CLT] - [79AB] 2015/09/26 18:05:25 - [DLL] - **** OpenGL version (4.5.0 NVIDIA 353.62) 2015/09/26 18:05:25 - [DLL] -connected! 2015/09/26 18:05:25 - [DLL] - **** OpenGL vendor (NVIDIA Corporation) 2015/09/26 18:05:25 - [DLL] - **** OpenGL renderer(GeForce GT 610/PCIe/SSE2) 2015/09/26 18:05:25 - [DLL] - **** Game bpp [32] 2015/09/26 18:05:26 - [DLL] - **** Validating player models... 2015/09/26 18:05:26 - [DLL] - **** Remote Ip: 10.31.36.98 2015/09/26 18:05:26 - [DLL] -rate(20000) cl_updaterate(100) cl_cmdrate(105) developer(0) fps_max(100) fps_modem(101) 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -(ERROR) critical thread paused or killed! 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] - 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] - 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] - 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -If you experience problems using sXe Injected please contact support@sxe-injected.com.ar 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -Si estas experimentando problemas con el sXe Injected por favor contacta a support@sxe-injected.com.ar 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -Se você tiver problemas usando sXe Injected por favor contato support@sxe-injected.com.ar 2015/09/26 18:20:11 - [DLL] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015/09/26 18:20:14 - [CLT] - Game closed with exit code (1) 2015/09/26 18:20:16 - [CLT] - Waiting for game... 2015/09/26 18:22:00 - [CLT] - Intercepting pid [5932] 2015/09/26 18:22:01 - [CLT] - Injecting: [C:\Program Files (x86)\sXe Injected\sxe.dll] 2015/09/26 18:22:03 - [CLT] - Injected OK 2015/09/26 18:22:06 - [CLT] - Injection done 2015/09/26 18:22:06 - [CLT] - DEP configured for [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike\hl.exe] 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] ------------------- 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] -sXe-I dll starting 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] -version: 15.3 (Fix 9) 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Game folder [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike] 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Active folder [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike] 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** CommandLine [C:\Program Files (x86)\Games\Counter-Strike\hl.exe -steam -game cstrike -noforcemparms -noforcemaccel ] 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Trying protocol 48 for game [cstrike] 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** x64 platform detected 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Open success 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Image ready 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Graphic mode search... 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Graphic Mode: OpenGL 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** searching... 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] - **** Waiting for game initialization... 2015/09/26 18:22:07 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[mswsock.dll] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[MSVCR100.dll] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[MSVCR100.dll] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** found...[3c00e2] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Initialized... 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Half-Life protocol 48 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] -hooking... 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] -result...[0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Message [0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Hooked 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Message S [0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Message SD [0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Message SS [0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Message SSD [0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Message SSI [0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Message SA [0] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Screening command[1] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Backup ready 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** ControlTime [96038225] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Finish [5932] 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Engine OK 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Validations ready 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Removing... 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Removed 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Removed 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** OGL success 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** Gateway installed 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** SET success 2015/09/26 18:22:10 - [DLL] - **** SET VP 2015/09/26 18:22:11 - [DLL] - **** FS 2015/09/26 18:22:11 - [DLL] - **** UPL 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] - **** Modules OK 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] - **** Sync OK 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] - **** Scheduler done 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] - **** Chain Up & Running 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] - **** DEP Status: Disabled 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] - **** READY .- 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] - **** Gather ready 2015/09/26 18:22:12 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[WINMMBASE.dll] 2015/09/26 18:22:13 - [DLL] -(WARNING) Unknown module found (ctb)[OWExplorer.dll] 2015/09/26 18:22:15 - [DLL] -[------------------------------------------] 2015/09/26 18:22:15 - [DLL] -Protocol version 48 2015/09/26 18:22:15 - [DLL] - **** SET VP 2015/09/26 18:22:15 - [DLL] -Exe build: 16:05:41 Jun 15 2009 (4554) 2015/09/26 18:22:15 - [DLL] -[------------------------------------------] 2015/09/26 18:22:15 - [DLL] - **** CMD REPLACED .- 2015/09/26 18:22:32 - [DLL] -connected! 2015/09/26 18:22:32 - [DLL] - **** Game bpp [32] 2015/09/26 18:22:32 - [DLL] - **** OpenGL version (4.5.0 NVIDIA 353.62) 2015/09/26 18:22:32 - [DLL] - **** OpenGL vendor (NVIDIA Corporation) 2015/09/26 18:22:32 - [DLL] - **** OpenGL renderer(GeForce GT 610/PCIe/SSE2) 2015/09/26 18:22:33 - [DLL] - **** Validating player models... 2015/09/26 18:22:33 - [DLL] - **** Remote Ip: 10.31.36.98 2015/09/26 18:22:33 - [DLL] -rate(20000) cl_updaterate(100) cl_cmdrate(105) developer(0) fps_max(100) fps_modem(101) 2015/09/26 18:27:43 - [DLL] -connected! 2015/09/26 18:27:44 - [DLL] - **** Validating player models... 2015/09/26 18:27:44 - [DLL] - **** Remote Ip: 10.31.36.98 2015/09/26 18:27:44 - [DLL] -rate(20000) cl_updaterate(100) cl_cmdrate(105) developer(0) fps_max(100) fps_modem(101) 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] -(ERROR) critical thread paused or killed! 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] - 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] - 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] - 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] -If you experience problems using sXe Injected please contact support@sxe-injected.com.ar 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] -Si estas experimentando problemas con el sXe Injected por favor contacta a support@sxe-injected.com.ar 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] -Se você tiver problemas usando sXe Injected por favor contato support@sxe-injected.com.ar 2015/09/26 18:36:15 - [DLL] --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  یه 10 دقیقه رفتیم سرور بن کردیم اومدیم STEAM_0:0:1681665204 5000 دقیقه فحاشی متداول به بازیکنان + حتی در زمان گگ بودن با تغیر نام ... چند ع***قرار میدم بدون تقر حجم ... de_inferno0004.bmp de_inferno0006.bmp de_inferno0005.bmp
 5. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  بازی کنی بدون مدرک مسدود نمیشود ... باید یک مدرک وجود داشته باشد ...
 6. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  نام : Nimro STEAM_0:0:1349465410 AIm البته زیاد مال نبود فقط قفل میکرد جنس چینی بهش انداخته بودن ... پیوست شد : nimi2.dem
 7. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  Unban شدن ...
 8. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  STEAM_0:0:1947813708 ___J_O_K_3_R____EpiCurE__ آقا چشتون در نمیاد از این برنامه ها استفاده میکنید ؟! دمو رو دیدم چشم زد بیرون انگار پشت مانیتورت یه لامپ روشن کردی خسته نباشی برادر
 9. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  STEAM_0:0:1402417648 Aim + Anti ban Screen And Demo Nagereftam اما لاگ سرور معلوم هست لاگ سرور در ساعت 18:45 دقیقه تا 18:55
 10. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  Mr.AWP STEAM_0:0:109461581 Aim عدم ذخیره مدرک .... (تازه از سفر اومدم سیستم تنظیم نیست...) دائم بن شده ...
 11. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  STEAM_0:0:1596369429 AIm تا شروع به SS شد سریع لفت داد ...
 12. مشکل Counter-Strike WaRzOnE با برنامه sxe

  این نسخه کانتر خیر ...
 13. مشکل Counter-Strike WaRzOnE با برنامه sxe

  برای وارد شدن به سرور مورد نظر روش کلیک راست کنید info رو بزنید بعد Join رو بزنید ...
 14. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  دوست عزیز ما اینجا نه دوست داریم کسی رو بن کنیم نه خوشمون میاد ... شما اول به جای اینکه بیاین یک نامه بلند قد بنویسید از یکی دوستانتون که بازیکن سرور هست و میشناسنش مثلا همین پوریا (Admin_Hunter) درخواست میکردید که در خصوصی یا همینجا به من پیام بدن و شمارو تایید کنن .... با همین کار من با دیدن نامه شمارو Unban میکردم ... اما وقتی شما همچین کامنتی گذاشتین و پای مدیریت رو به اینجا کشیدین توقع نداشته باشین به راحتی از مسدودیت خارج بشید ... درسته بعضی مواقع پیش میاد که فایروال سیستم کاربر اجازه اپلود اسکرین شات رو نمیده و ممکنه کاربر هرچند قدیمی هرچند حرفه ای با یک کاربر تازه وارد Anti SS دار اشتباه گرفته بشه ... پس بهتر بود و هست به جای داد و فریادی که در اون نامه راه انداختین و منم منم کردین فقط یک درخواست میدادید همین ... در حال حاظر شما از وظیفه من خارج هستین و باید مدیریت کل در مورد رفع مسدودیت شما تصمیم گیری کنن ...
 15. لیست بازیکنان Ban شده + عکس و توضیحات

  سلام خدمت شما من از شما دقیقا 7 بار SS گرفتم حتی 1 بارش هم به دست من نرسید !! در این مورد مورد های مشابه بوده اما بعد از 3 - 4 بار دیگه به دست ادمین ها میرسیده ... یه بار تا دستور رو میزدم ارور میداد ... یه بار وسط آپلود قطع میشد ! و به همین ترتیپ SS به صورت کامل به سرور نمیرسید که من دریافت کنم ... در صورتی که یکی از ادمین ها و یا بازیکن های قدیمی تایید کنن شمارو بلا فاصله Unban میشید ... در غیر این صورت دو راه دارید : 1 - توضیح منطقی دلیل عدم اپلود SS 2 - یک عدد تعهد بدید که از هرگونه Cheat / Soft و CFG های غیر مجاز استفاده نمیکیند ...