سرور تیم اسپیک اصلی گیمز5


سرورهای کانتر استرایک 1.6


سرورهای کانتر سورس CSS 1.7


فهرست گروه

تمام گروه ها

  • بازکردن گروه  ·  4 کاربر  ·  آخرین فعالیت

    Arena Professional Counter Strike Team WebSite: Arena-Cs.ir /Server ip: cs.games5.ir:27016 /Channel: @arena_Cs

  • بازکردن گروه  ·  4 کاربر  ·  آخرین فعالیت

    هرکی نایفره بیاد تو